História folklórnej skupiny Lúčan


Prvý folklórny súbor v Lúčkach niesol názov CHOČ a vznikol v roku 1940 pod vedením Dominika Ševca. 

Väčšina tanečníkov a spevákov bola členmi hasičského zboru. Tento súbor viedol pán Ševc do roku 1947. V roku 1960 založil pán Ševc krúžok ľudových tancov DO ČSM. Rok 1969 bol najbohatším na vystúpenia. Pod jeho vedením mal folklórny súbor nacvičených viacero tancov: husársky, regrútsky, palicový, šatôčkový, ale aj svadobné pásmo, priadky a nezabudnuteľnú pltnicu, ktorej myšlienku prevzal aj SĽUK.

Na najlepšie tradície súboru a práce Dominika Ševca nadviazala učiteľka miestnej školy Anna Števčeková (Turčanová) na začiatku sedemdesiatych rokov, ktorá začala nacvičovať tance so ženami a neskôr rozšírila ženskú folklórnu skupinu aj o mužskú zložku. Koncom sedemdesiatych rokov sa ujal vedenia súboru Jozef Duda. Došlo k doplneniu súboru o mladých členov a v roku 1986 bola vytvorená ľudová hudba. Okrem Jozefa Dudu sa o umelecký rast súboru starali: vedúci tancov Metod Salva a organizačná vedúca Marta Murínová.

Medzi najväčšie ocenenia súboru patrilo pozvanie na vystúpenie na Podpolianskych slávnostiach v Detve v roku 1981 a o rok nato aj na Folklórny festival vo Východnej, kde vystupoval vo veľmi úspešnom programe Rodokmeň zeme III. Súbor prispel aj nahrávkou do gramoalbumu Liptov. S úspechom sa zúčastňoval okresných prehliadok dedinských folklórnych skupín, kde zvlášť v pamäti utkvelo pásmo Rozlúčka s pltníkmi z roku 1983. S veľkým ohlasom sa stretávali vystúpenia mužskej speváckej skupiny.