Členovia Folklórnej skupiny Lúčan

Konferenciér

 • Drusková Ľubica

Spevácka zložka

 • Drusková Štefánia
 • Duda Jozef
 • Fula Milan
 • Hrbček Miroslav
 • Kosturíková Iveta
 • Maruškinová Anna
 • Salva Metod
 • Senková Magda
 • Ševcová Mária
 • Ulíková Anna

 

Tanečná zložka

 • Barošová Alžbeta
 • Buzáková Adriana
 • Buzáková Miriama
 • Fula Lukáš
 • Fula Miloš
 • Fulová Janka
 • Fulová Marcela
 • Fulová Silvia
 • Zajdenová Magdaléna
 • Hrbček Miroslav
 • Hrbčeková Renáta
 • Melko Adrián
 • Pažítka Tibor
 • Pecho Marko
 • Pecho Maroš
 • Pechová Lucia
 • Pechová Katarína
 • Sálusová Lucia
 • Sálusová Sára
 • Senko Marek
 • Ševcová Miroslava
 • Zagora Martin

Hudobná zložka

 • Gerát Mário
 • Kováčová Marcela
 • Pašovič Radoslav
 • Sekanová Lucia