FOLKLÓRNA SKUPINA

LÚČAN

NAJBLIŽŠIE VYSTÚPENIA


DátumČasMiesto
20.04.2024
19:00

Celovečerné vystúpenie, Kúpele Lúčky

Rok 2023

Začiatky nového roka sa pre folklórnu skupinu už tradične nesú v znamení príprav na folklórny ples. Ani tento rok tomu nebolo inak. Folklórny ples sa konal 18. 02. 2023, do tanca nám už tradične hrala hudobná skupina Orion. Pre hostí sme si okrem tomboly pripravili aj zaujímavý program – Zbojnícky tanec, Dievčenský tanec a tiež tanec „Mamma mia“, v ktorom sa predstavili skôr narodené členky našej folklórnej skupiny. Prestávky medzi tanečnými kolami vypĺňala ľudová hudba.

Popri pravidelných vystúpeniach v Kúpeľoch Lúčky sme sa v prvej polovici tohto roka zamerali na prípravu osláv nášho 50. výročia. V máji sme ku Dňu matiek vystúpili s krátkym programom v našej obci. Okrem osláv výročia sme počas leta stihli pre našich členov a ich rodiny pripraviť aj spoločný guláš.

V septembri sme sa po dlhšej dobe predstavili na Remeselníckom jarmoku v Partizánskej Ľupči. Keďže počasie podujatiu neprialo, sme veľmi radi za všetkých divákov, ktorých neodradil ani dážď a prišli nás povzbudiť. V  októbri – mesiaci úcty k starším – sme sa okrem našej obce predstavili aj dôchodcom v Kalamenoch. Koniec roka patril tradičným celovečerným vystúpeniam pre návštevníkov Kúpeľov Lúčky. 

Sme veľmi radi, že do našich radov tento rok pribudlo niekoľko nových členov. Želáme im veľa radosti z tanca a spevu a veríme, že sa stanú pevnou súčasťou našej folklórnej skupiny.  Naďalej však platí, že privítame každého, kto by sa k nám chcel pridať, či už ako tanečník, spevák alebo hudobník.  Všetkým členom folklórnej skupiny ďakujeme, že aj napriek množstvu pracovných či osobných povinností venujú časť zo svojho voľného času práve folklóru.

Po celý rok sme sa stretali s veľkou priazňou vás, našich divákov. Ďakujeme všetkým, ktorí nás chodia podporovať na naše vystúpenia a svojim potleskom nám dodávajú silu do ďalšieho pokračovania. Veríme, že aj v budúcom roku sa s vami stretneme na niektorom z našich vystúpení.

Fsk Lúčan oslavuje

Oslavy výročia založenia folklórnej skupiny Lúčan sa konali dňa 22. 07. 2023 v amfiteátri Markuška v Lúčkach.  Vystúpenie bolo aj pripomienkou viac ako 80 ročnej tradície folklóru v obci.

 

Autorkou výročného programu je súčasná vedúca folklórnej skupiny Lúčan Mgr. Lucia Pechová. Počas 3 hodinového programu sa divákom predstavilo viac ako 140 účinkujúcich, súčasných a bývalých členov folklórnej skupiny. Ako hosť sa predviedol Folklórny súbor Rozsutec zo Žiliny.

 

Z tohto miesta ďakujeme všetkým, vďaka ktorým sa mohlo podujatie uskutočniť: Obci Lúčky, Kúpeľom Lúčky a. s., obci Kalameny, urbariátu Lúčky, poľovníckej spoločnosti Lúčky, hasičskému zboru Lúčky, športovému klubu Lúčky, Penziónu Lúčky, Športparku Lúčky, Mäsiarstvu V. Graňáka, Mäsiarstvu Bartoš, Liptovskému Mlynu, firmám ELBH-sk, JANEK s. r. o., HATEX Ružomberok, MEGAtlač Ružomberok p. starostovi obce Lúčky – Branislavovi Hrbčekovi a jeho manželke, p. M. Ševcovi, p. J. Marankovej, p. Žákovi a p. Žákovej, p. M. Trnovskému, hudobnej skupine Pálenica, Charite ADOZ Ružomberok.

 

V neposlednom rade ďakujeme divákom za neustálu priazeň a všetkým účinkujúcim za ich ochotu.

 

                                                                                  Fotografie z výročia nájdete vo fotogalérií

Ako sa stať členom?

Folklórna skupina Lúčan hľadá nových členov do tanečnej, speváckej a hudobnej zložky.

Ak máš záujem stať sa súčasťou folklórnej skupiny Lúčan, radi Ťa medzi seba privítame. Stačí prísť na jednu z folklórnych skúšok.

Bližšie informácie sa dozvieš na facebookovej stránke skupiny.

 

Júl 2022

Folklórna skupina Lúčan neprázdninuje ani v letných mesiacoch. V júli 2022 ste nás mohli vidieť 2. 7. 2022 na Folklórnom festivale vo Východnej, 23. - 24. 7. 2022 na našich Dolnoliptovských folklórnych slávnostiach pod Chočom a taktiež 30. 7. 2022 v Liptovských Sliačoch na podujatí Liptovské dni matky. Fotografie z vystúpení si môžete pozrieť vo fotogalérii.

7. 8. 2022 nás môžete vidieť v obci Priechod na podujatí "Čô sa staô v tom Priechode".

Ďakujem vám za priazeň a tešíme sa na spoločné stretnutia.

Nové pásmo "S rúchom"

V roku 2019 sme sa uchádzali o mimoriadnu výzvu vyhlásenú Fondom na podporu umenia s projektom „Vydáva sa diovča z mesta do dediny, pozerajte ľudia, aké má periny – folklórne pásmo S rúchom podľa rozprávania Margity Matulovej“. Tento projekt a podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.Po výskume starých fotografií a záznamov sme začali s nacvičovaním pásma a šitím  krojových súčastí potrebných na prezentovanie pásma. Situácia s pandémiou COVID-19 nám však neumožnila odprezentovať nacvičené pásmo v dohodnutom termíne. Vďaka tejto finančnej dotácii mohla folklórna skupina Lúčan kúpiť hudobný nástroj – husle, ušiť súkenáre pre chlapov či modrotlačové sukne pre dievčatá. Finančné prostriedky sme využili aj na nákup širokých trojprackových opaskov, úzkych liptovských opaskov, klobúkov, čižiem a krpcov. Veríme, že nacvičené pásmo „S rúchom“ budeme môcť odprezentovať v roku 2021 na niektorom z organizovaných folklórnych podujatí a tým priblížiť občanom našej krásnej obce Lúčky alebo kúpeľným hosťom naše nezabudnuteľné folklórne tradície. Týmto by sme sa chceli poďakovať Fondu na podporu umenia za poskytnuté finančné prostriedky. Ďakujeme.

 Fotografie nových zakupených súčastí nájdete vo fotogalérií

Všetko čo mám rád

Počas prvého letného mesiaca sa folklórna skupina Lúčan zúčastnila viacerých vystúpení. Predviedli sme sa kúpeľným hosťom, posledným vystúpením pred letnou prestávkou, v kinosále kúpeľného domu Choč. Zúčastnili sme sa 13. ročníka obecných folklórnych slávností pod Ostrým vrchom v Dlhej nad Oravou. Spolu s Tv Joj, ktorá natáčala reláciu " Všetko čo mám rád" sme otvorili letnú kúpeľnú sezónu v Lúčkach. Videozáznam z tejto akcie si budete môcť čoskoro pozrieť na obrazovkách TV JOJ. Všetkým našim priaznivcom prajeme príjemné letné prázdniny a tešíme sa na spoločné stretnutia!

Rumunsko

Folklórna skupina Lúčan počas druhého májového víkendu navštívila slovákov žijúcich v rumunskom Varzari. Pri príležitosti "Dňa Slovákov" a zároveň 10. výročia založenia miestnej skupiny Ďatelinka sme sa predstavili spevmi a tancami našim krajanom. Na záver sme im ukázali tradičnú lúčanskú svadbu. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za ich vrúcne prijatie. 

 

Fotografie z výletu nájdete vo FOTOGALÉRIÍ

Rekordný september

Dňa 8.9.2018 sme sa zúčastnili  "Dňa kroja" v Banskej Bystrici. Pripojili sme sa k zástupu ľudí z celého Slovenska, ktorí prišli odprezentovať jedinečnú krásu ľudového odevu. Dokopy sa nás zišlo 2671, čím sme vytvorili nový rekord.